Kindermassage        

Wat doet kindermassage?

Uit ervaring en onderzoek blijkt dat kindermassage het lichaam verlevendigt, de doorbloeding bevordert, het immuumsysteem versterkt, groepsvorming in de hand werkt, agressie vermindert, pestgedrag doet afnemen en het leervermogen verbetert. Het doet het hormoon oxytocine toenemen. DIt hormoon geeft bij kinderen een gevoel van veiligheid en geborgenheid en het zorgt ervoor dat ze beter bestand zijn tegen spanning.  

Jorn Jorgenson, basisschool directeur, is eind jaren ’90 in Zweden begonnen met het geven van les in (rug)massage aan kinderen waarbij ze elkaar over de kleding masseren met het doel om het “pesten” in de klas te verminderen. Al snel blijkt dat in een kindergroep waar aanraakspelletjes en ‘massage’ deel zijn van de dagelijkse activiteiten, kinderen zich meer geborgen en deel van de groep voelen. Zijn voorbeeld vindt veel navolging, ook in Nederland.

Voor wie is kindermassage geschikt?  

Massage is geschikt voor kinderen vanaf c.a. 3 tot 15 jaar en is aan te raden voor:

-    kinderen met ADHD, ADD of PDDNos

-    wat drukke of juist stille, teruggetrokken kinderen

-    kinderen die vaak klagen over vermoeidheid, buikpij, obstipatie en/of hoofdpijn

-    kinderen met concentratieproblemen, faalangst of onzekere kinderen

-    kinderen die snel boos of verdrietig zijn

-    kinderen die in bed plassen

-    kinderen die slecht (in)slapen

Hoe wordt gemasseerd (individueel)

De massage mag zowel met de kleding aan als met de bovenkleding uit, daar waar het kind zich het prettigst bij voelt. Het is te vergelijken met een ontspanningsmassage maar de aanrakingen zijn veel zachter en rustiger. Het gaat er niet om dat de spieren gekneed worden maar dat het kind op een zachte manier aangeraakt wordt waardoor het lichaam ontspant. De massage kan op een stoel gegeven worden, maar ook op een massagetafel. Tijdens de massage werk ik met passende muziek. Als daar behoefte aan is, kan ik ook lichaamsbewustzijnsspelletjes met de kinderen doen. Dit zijn kleine spelletjes die thuis ook heel goed gedaan kunnen worden. De ouders mogen tijdens de massage bij hun kind blijven, er is ook een mogelijkheid om ouders te begeleiden bij het masseren van hun kind.

Massage op basisscholen

Op dit moment zijn er duizenden Nederlandse schoolkinderen van 4-12 jaar die aan onderlinge massage op basisscholen doen. Het zou helpen tegen stress, pesten en disbalans in de hersenen. Ze gaan er beter van leren en hun immuunsysteem wordt versterkt. Tevens worden de kinderen steeds weerbaarder. Ze mogen zelf tijdens de massage aangeven hoe ze het willen hebben, wat ze fijn vinden maar ze mogen vooral ook respectvol zeggen dat ze iets niet fijn vinden. De 'ontvanger' bepaalt, is de regel. Daarnaast bevordert klassikale massage ook nog eens het groepsgevoel. Ze zijn op een andere manier met elkaar bezig.

Ik kan deze kindermassage op basisscholen geven. Dit kan in een groep met de leerkrachten zodat zij het geleerde in de klas kunnen toepassen. Ik kan ook direct in de klas met de kinderen aan de slag. Heb je hierin interesse, vraag dan naar de mogelijkheden.