Hoofd-schouder-nek massage        

Klachten aan hoofd, schouders en/of nek kunnen het gevolg zijn van een duidelijke aanleiding, bijvoorbeeld door langdurig achter een (computer)scherm te zitten of door spierpijn na het sporten. Sommige klachten gaan na enkele dagen vanzelf weer over. Langdurige klachten zijn onder te verdelen in specifieke en a-specifieke klachten. Bij specifieke klachten is er wel een medisch aantoonbare oorzaak gevonden,  bij a-specifieke klachten niet. Deze klachten kunnen chronisch zijn. 

Waardoor krijg je hoofd-schouder-nek klachten?

Dez klachten kunnen verschillende oorzaken hebben. Het kan ontstaan door fysieke belasting of door psychosociale belasting. Maar soms ook spelen ook persoonsgebonden factoren een rol. 

Wat kan massage doen?

Als eerste zal je naar de huisarts gaan of naar de bedrijfsarts als de klachten voornamelijk werkgerelateerd zijn. Indien nodig zullen zij je doorverwijzen naar een specialist of oefentherapeut. Naast deze hulpverleners kan een masseur in sommige gevallen ook een gunstige bijdrage leveren tot herstel. De massage heeft voornamelijk positief effect op:

-    Doorbloeding

-    Toe- en afvoer van weefselvloeistoffen

-    Stofwisseling

-    Welbevinden

-    Vermoeidheid

-    Verdieping van de ademhaling

-    Slaap

-    Stemming

Er zijn zeer veel verschillende hoofd-schouder-nek klachten (CANS: Complaints of arms, neck and shoulder), met ieder zijn eigen behandelingsmethoden volgens het CANS-model. Massage mag bij veel hoofd-schouder-nek klachten gegeven worden, echter niet altijd. Ik vraag je dan ook altijd eerst naar welke klachten er zijn en als je al onder behandeling bent van een specialist dan heb je toestemming van de specialist nodig.

De specifieke hoofd-schouder-nek massage is een stevige massage waarbij verschillende massagetechnieken (incl. een klein stukje cupping) aan bod komen.